Close

Protipožiarne utesňovanie prestupov

Vytvárate otvor do požiarno-deliacej konštrukcie (požiarna stena alebo požiarny strop)? Tento vytvorený otvor je potrebné utesniť pomocou protipožiarneho utesňovania prestupov cez požiarne deliace konštrukcie.

Prestupy káblových tras
Prestup plastových potrubí
Prestup kovových potrubí
Utesňovanie dilatačných škár
Protipožiarne nátery káblových tras

Pre koho je služba vhodná?

Požiarnych technikov

Zistili ste porušenie existujúcich prestupov?

Inštalačné firmy

Dorábate otvory do požiarnych stien alebo stropov?

Staviteľov

Staviate a potrebujete utesniť prestupy?

Osvedčenie na aplykáciu protipožiarneho utesňovania prestupov požiarne deliacich konštrukcií pomocou káblových trás,