Close

Získajte osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Už nemusíte objednávať kontrolu hasiacich prístrojov u externej firmy.


Pre koho je odborná príprava určená?

Technici požiarnej ochrany

Rozšírte si ponuku svojich služieb o kontrolu hasiacich prístrojov. Nenechajte svoju konkurenciu preberať Vaše zákazky.

Majitelia budov

Už nemusíte viac dávať kontrolovať hasiace prístroje externým dodávateľom.

Správcovské firmy (Facility)

Rozšírte vašu ponuku o ďalšiu službu. Nemusíte hľadať nových zákazníkov, ponúkajte viacej služieb existujúcim zákazníkom.

Iné
Všetkým kto chce vykonávať kontrolu hasiacich prístrojov.

Na aké hasiace prístroje bude platné oprávnenie

Odborná príprava v zmysle § 11 c) zákona SNR č. 314/2001 Z. z. na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov.

Získajte osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Odborná príprava v zmysle § 11 c) zákona SNR č. 314/2001 Z. z. na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov.

Máte budovy v ktorých sú hasiace prístroje?

Spravujete budovy v ktorých sú hasiace prístroje?

Objednávate kontrolu hasiacich prístrojov u externých dodávateľov?

Chcete získať nové zákazky?