Close

Získajte osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Máte budovu? Spravujete budovu? Objednávate kontrolu hasiacich prístrojov u externých firiem? 

Získajte osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov a získajte výhody:

Konkurencieschopnosť

Vytláčajú vás firmy ktoré ponúkajú čiastkové služby v oblasti ochrany pred požiarom? Nepustite konkurenciu k vášmu zákazníkovi. Poskytujte komplexné služby.

Rýchla návratnosť investície

Cena kontroly hasiacich prístrojov sa pohybuje od 100 € na deň. Návratnosť investície môže byť do dvoch týždňov.

Konkurencieschopnosť

Vytláčajú vás firmy ktoré ponúkajú čiastkové služby v oblasti ochrany pred požiarom? Nepustite konkurenciu k vášmu zákazníkovi. Poskytujte komplexné služby.

Pre koho je odborná príprava určená?

Hasiace prístroje môže vďaka odbornej príprave na získanie osobitného oprávnenia kontrolovať každý. Je vhodná doplnková činnosť najmä pre technikov požiarne ochrany, správcovské firmy (facility) alebo servisné firmy.

Technikov požiarnej ochrany

Technici ktorý kontrolujú požiarnu ochranu a kontrola hasiacich prístrojov je vynikajúca doplnková služba na zaistenie konkurencieschopnosti.

Správcovské spoločnosti

Spoločnosti ktoré spravujú budovy alebo bytové domy objednávajú kontrolu u externých firiem. Osobitné oprávnenie im prinesie ďalšie možnosti poskytovaných služieb.

Servisné firmy

Firmy ktoré zabezpečujú servis výťahov alebo el. energie a podobne chodia do uzavretých priestorov ako strojovne výťahov alebo trafostanice a kobky kde sa môžu nachádzať hasiace prístroje. A tak jednou cestou dokážu vykonať dve služby.

Majitelia budov
Vlastníte budovu v ktorej sú samozrejme aj hasiace prístroje? Už nemusíte objednávať predražené externé firmy. Kontrolu môžu vykonávať vaši zamestnanci v dobe, keď čakajú na výpadok výroby v dôsledku poruchy.

Na aké hasiace prístroje bude platné osobitné oprávnenie?

Oprávnenie získané v zmysle § 11 c) zákona SNR č. 314/2001 Z. z. na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov je platné na všetky zhodné  Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.

Práškové stálotlaké

Hasiace prístroje prenosné práškové ktoré sú stále pod tlakom.

Práškové s tlakovou patronou

Hasiace prístroje prenosné práškové ktoré majú výtlačný plyn umiestnený v tlakovej patróne.

Vodné stálotlaké

Vodné hasiace prístroje prenosné s náplňou vody alebo zmesi s vodou ktoré sú pod stálym tlakom.

Vodné s tlakovou patronou

Vodné hasiace prístroje prenosné s náplňou vody alebo zmesi s vodou ktoré majú výtlačný plyn v samostatnej tlakovej patróne.

Snehové hasiace prístroje

Hasiace prístroje prenosné snehové ktoré používajú hasiacu látku CO2.

Ako prebieha odborná príprava - online?

Odborná príprava pebieha online.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.