Close

Bezpečné podnikanie

Ochrana pred požiarom, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi je neodmysliteľná súčasť vášho udržateľného podnikania. Povinnosti stanovuje zákon o požiarnej ochrane.

Čítaj viac...
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je legislatívou stanovená povinnosť pre zaistenie bezpečnosti vašich zamestnancov.

Aby sa všetci živý a zdraví vrátili z práce domov k svojim rodinám.

Čítaj viac ...
Spolupráca

Hľadáme obchodný partnerov pre obojstranne výhodnú spoluprácu. Či už ste obchodný zástupca na voľnej nohe alebo účtovník, prinášame vám šancu rozvoja a zárobku.

Členstvo v združeniach

Som členom asociácie APPO – Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky