Close

Ochrana pred požiarom

Ochrana pred požiarmi je jedna z neoddeliteľných súčasti podnikania. Na úseku ochrany pred požiarmi vám ponúkame nasledovné služby:

Školenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Odborná príprava vďaka ktorej získate osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov.

Čítaj viac...
Školenie na údržbu požiarnych dvier

Preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru s prevádzkovými pokynmi.

Školenie na kontrolu požiarnych hydrantov

Školenie ktoré vás naučí, ako sa kontrolujú požiarne hydranty.

Požiarnobezpečnostné riešenie stavieb

Staviate, rekonštruujete, meníte účel užívania stavby alebo projektujete stavby. Pre úspešné zvládnutie stavebného konania potrebujete doložiť požiarnobezpečnostné riešenie stavieb.

Technik požiarnej ochrany

Zabezpečuje povinnosti firiem a podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi ktoré im vyplývajú zo zákona o požiarnej ochrane.

Kontrola hasiacich prístrojov

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva v pravidelných intervaloch a zaisťuje funkčnosť hasiacich prístrojov v prípade požiaru.

Kontrola hydrantov

Kontrola hydrantov sa vykonáva v pravidelných intervaloch a zaisťuje funkčnosť hydrantov v prípade požiaru.

Protipožiarne utesňovanie prestupov

Protipožiarneho utesňovania prestupov požiarne deliacich konštrukcií pomocou káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, ako aj dilatačných škár a protipožiarnych náterov káblových trás.