Close

Ochrana pred požiarom

Získaj osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

Give us a brief description of the work you’ve meticulously created.

Školenie na údržbu požiarnych dvier

Preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru s prevádzkovými pokynmi

Portfolio Item

Give us a brief description of the work you’ve meticulously created.

Požiarnobezpečnostné riešenie stavieb

Staviate, rekonštruujete, meníte účel užívania stavby alebo projektujete stavby. Pre úspešné zvládnutie stavebného konania potrebujete doložiť požiarnobezpečnostné riešenie stavieb.

Portfolio Item

Give us a brief description of the work you’ve meticulously created.

Portfolio Item

Give us a brief description of the work you’ve meticulously created.