Close

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Interný audit ISO 45001

Pripravujete sa na audit ISO 45001? Pomôžeme vám s interným auditom podľa ISO 91011.

Čítaj viac ...
Bezpečnosť strojov a strojných zariadení

Vyrábate alebo dovážate stroje a strojne zariadenia? Potrebujete zaistiť aby boli zariadenia bezpečné.

Čítaj viac ...
BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľná súčasť pri zamestnávaní zamestnancov.  Povinnosť zaistiť bezpečnosť práce prikazujú medzinárodné dohovory, Ústava SR, Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci a mnoho iných zákonov a nariadení.

Pomôžeme vám zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre vašich zamestnancov.

Čítaj viac ...