Close

Bezpečnosť strojov a strojných zariadení

Konštruujete, vyrábate alebo dovážate stroje a strojné zariadenia? Ste zodpovedný za zaistenie bezpečnosti týchto strojov.

Často sa stretávame s dodávkou strojov od výrobcu, dodávateľa zákazníkovi a následné uvedenie do (testovacej) prevádzky bez toho, aby bol bezpečný. A potom nasledujú výhovorky prameniace z neznalosti legislatívy.

Viete si predstaviť, že si kúpite v obchode napríklad motorovú pílu a pri prvom použití vám poškodí zdravie? Poviete si, ale my nedodávame tovar do obchodu, ale inštalujeme stroje a strojné zariadenie do firmy. Pri objednávke od nás nepožadovali bezpečnosť. A bezpečnosť si ani nezaplatili. To je doplnková nadštandardná výbava. Takže namontujete stroj bez vyhovujúcich bezpečnostných prvkov a riešení. Pri spustení sa nič nestane a tak na stroji začnú pracovníci pracovať, prvý deň, rok dva. Dokonca niekoľko rokov sa nič nestane. A potom to príde. Pracovný úraz, poškodenie zdravia, nebodaj úmrtie. A začne sa trestne stíhanie za ublíženie na zdraví alebo zabitie z nedbanlivosti voči neznámemu páchateľovi. A vy poviete, my nie, my za to nie sme zodpovední. To zamestnávateľ mal posúdiť riziko, a prijať opatrenia. Už len z logického hľadiska, je nereálne aby niekto navrhol, vyrobil stroj, dodal ho zákazníkovi a povedal mu. Tu je ten stroj ktorý ste zaplatili, ale bezpečnosť si dorobte sami. To už nie je naša starosť.

Bezpečnosť strojov a strojných zariadení - legislatívne požiadavky

Najvyšším normatívnym aktom Slovenskej republiky je Ústava Slovenskej republiky, ktorá v článku 36 pojednáva o práve zamestnancov na ochranu a bezpečnosti a zdravia pri práci.

Dá sa zaistiť toto ústavne právo zamestnancov, pokiaľ budú pracovať na stroji ktorý nie je bezpečný? Iste že nie. A preto, zamestnávateľ nemôže používať stroj ktorý nie je bezpečný. A načo by si kupoval a objednával stroj ktorý mu dodávateľ dodá ako nebezpečný. To si bezpečnosť má dorobiť sám, alebo objednať druhú firmu aby bezpečnosť stroja dorobil? Nie!


Zákon SNR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 odseku (1) pojednáva o opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe. Projektanti, konštruktéri musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení, ktoré sú určené na použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.


Takže uvedená legislatíva jednoznačne určuje povinnosti projektantom a konštruktérom a nie spotrebiteľovi, zamestnávateľovi ktorý si stroj objednal.

Bezpečnosť strojov a strojných zariadení - povinnosti zamestnávateľa

A samozrejme, že zamestnávateľ sa nezbaví povinnosti ktoré mu určuje zákona o BOZP a pri používaní stroja musí vypracovať aj vlastné hodnotenie rizika. A preto sa stáva, že zamestnávateľovi odporučím stroj nepreberať, nezaplatiť za dodávku z dôvodu jej nekompletnosti, rozporu s splatnou legislatívou. Samozrejme podložím svoje odporúčanie, odborným posudkom a hodnotením rizika.

Vyrábate stroje a strojné zariadenia? Chcete vyrábať bezpečné stroje?

Ste výrobca a potrebujete pomôcť s návrhom, konštrukciou bezpečných strojov a zariadení? Neváhajte ma kontaktovať, rád vám pomôžem.

Kupujete stroje a strojné zariadenia? Chcete mať istotu, že kúpite bezpečné stroje?

Ste zamestnávateľ, objednávate stroje alebo strojné zariadenie a chcete mať istotu, že vám dodávateľ dodá stroje alebo strojné zariadenia, ktoré sú bezpečné a spĺňajú všetky legislatívne požiadavky? Rád vám pomôžem pri preberaní strojov a strojných zariadení.

Bezpečnosť strojov a strojných zariadení - prečo to robíme?

Lebo zdravie a ľudský život sú nenahraditeľné. Musíme zaistiť, aby sa mamy a otcovia vrátili z práce k svojim rodinám živý a zdraví. A to je viac ako len práca, to je poslanie.